Upozornění na výměnu kontejnerů v dubnu 2024

Upozorňujeme občany, že z důvodu změny svozové firmy v naší obci, dojde v průběhu měsíce dubna k postupné výměně kontejnerů na tříděný odpad. Pokud na stanovišti nebude dostupný některý kontejner, použijte prosím nádobu na jiném místě. Jedná se pouze o dočasný stav. Papíry a plasty můžete také odevzdat na sběrném místě „V louce“. Děkujeme vám […]