Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
07.12.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení úpravy provozu Stáhnout Obec Lochovice 22.12.2021
02.12.2021 Návrhu rozpočtového výhledu 2020-2024 k 1.12.2021 Stáhnout Obec Lochovice
01.12.2021 Pozvánka na veřejné zasedání Stáhnout Obec Lochovice 09.12.2021
01.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 Stáhnout Obec Lochovice
01.12.2021 Návrh rozpočtu 2022, včetně plnění k 31.10.2021 Stáhnout Obec Lochovice
18.11.2021 Zápis z veřejného zasedání č. 19 z 11.11.2021 Stáhnout Obec Lochovice
12.11.2021 Rozpočtové opatření č. 5 / 2021 Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2021
25.10.2021 Odpověď – poskytnutí inf.dle zák.č. 106199 Sb Stáhnout Obec Lochovice
23.09.2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Stáhnout Obec Lochovice
23.09.2021 Prokol o kontrole MV Stáhnout Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Praha
14.09.2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Stáhnout Ministerstvo zemědělství
10.09.2021 Rozpočtové opatření č. 4 / 2021 Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2021
26.08.2021 Agenda nedostatečně zapsaných osob – k.ú. Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
25.08.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí Stáhnout Obec Lochovice
24.08.2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Stáhnout Obec Lochovice
10.07.2021 Rozpočtové opatření č. 3 / 2021 Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2021
02.07.2021 Závěrečný účet DSO Hořovicka za r. 2020. Stáhnout DSO Hořovicka 30.06.2022
30.06.2021 Závěrečný účet Mikroregionu Hořovice Stáhnout Mikroregion Hořovicko
04.06.2021 Závěrečný účet 2020 Stáhnout Obec Lochovice
12.05.2021 Seznam nedostatečně zapsaných osob v KN Stáhnout úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun
13.04.2021 Výzva nájemcům hrobových míst k uzavření či prodloužení nájmu Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2021
08.04.2021 Rozpočtové opatření č. 2 / 2021 Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2021
26.02.2021 Rozpočtové opatření č. 1 / 2021 Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2021
18.12.2020 Záměr prodej obecních pozemků Stáhnout Obec Lochovice
18.12.2020 Rozpočet 2021 Stáhnout Obec Lochovice
18.12.2020 Střednědobý rozpočtový výhled do r. 2023 Stáhnout Obec Lochovice
12.12.2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za 10/2020 Stáhnout Obec Lochovice
14.09.2020 Narízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Stáhnout Krajská hygienická stanice
02.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Lochovice
21.08.2020 agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí – seznam pozemků Stáhnout Obec Lochovice
20.08.2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Stáhnout Obec Lochovice
28.07.2020 Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany Stáhnout Středočeský kraj
27.07.2020 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka Stáhnout Obec Lochovice
17.07.2020 Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za r. 2019 Město Hořovice
01.06.2020 Stočné 2020 změna DPH Stáhnout Obec Lochovice
26.05.2020 Oznámení VV – Riško Ivan Stáhnout Obec Lochovice
10.03.2020 Mimořádné opatření Stáhnout Ministerstvo zdravotnictví ČR
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5-2019 o místním poplatku ze psů Stáhnout Obec Lochovice
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3-2019 o místním poplatku za komunální odpad Stáhnout Obec Lochovice
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 4-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2019 Rozpočet DSO Hořovice na r.2020 Stáhnout Město Hořovice
17.12.2019 Střednědobý výhled DSO Hořovice na r.2021-2023 Stáhnout Město Hořovice
09.12.2019 Opatření obecné povahy – MZ ČR Stáhnout Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
20.11.2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na r. 2020 Stáhnout Město Hořovice
06.09.2019 Řád pro pohřebiště v obci Lochovice Obec Lochovice
26.08.2019 Odpověď na žádost – č.j. 11212019 Stáhnout Obec Lochovice
19.08.2019 Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
29.07.2019 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019 Stáhnout Město Hořovice
08.07.2019 Obecně závazná vyhláška Obce Lochovice č 1/2019 o úhradě vodného ve dvousložkové formě Stáhnout Obec Lochovice
01.07.2019 Aukční vyhláška Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
20.06.2019 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za r. 2018 Stáhnout Město Hořovice
28.05.2019 Závěrečný účet 2018 Stáhnout Obec Lochovice
24.04.2019 FÚ – veřejná vyhláška k placení daně z němovitosti Stáhnout Finanční úřad pro středočeský kraj
03.04.2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy Stáhnout Ministerstvo zemědělství 31.12.2022
01.04.2019 1. rozpočtové opatření Mikroregionu Hořovicko Stáhnout Město Hořovice
01.03.2019 Veřejnoprávní smlouva město Hořovice a obec Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
21.12.2018 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2017-2021 Stáhnout Obec Lochovice
21.12.2018 Rozpočet Mikroregionu Hořovicko na r. 2019 Stáhnout Město Hořovice
13.12.2018 Rozpočet DSO 2019 Stáhnout Město Hořovice
15.11.2018 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Stáhnout Obec Lochovice
12.06.2018 Oznámení – vyhlášení opuštěného vozidla Stáhnout Obec Lochovice
07.06.2018 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
01.06.2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Stáhnout Obec Lochovice
25.05.2018 Vyhlášení stavu ohrožení v obci Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
23.05.2018 Sdělení – funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Stáhnout Obec Lochovice
16.05.2018 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy při nedostatku vody Stáhnout Městský úřad Hořovice
22.09.2016 Oznámení o projednávání územního plánu Neumětely Stáhnout MĚSTSKÝ UŘAD HOŘOVICE