Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
24.03.2023 Mimořádná veterinární opatření Stáhnout Státní veterinární správa
08.03.2023 Veřejná vyhláška – pozvánka na valnou hromadu Stáhnout Honební společenstvo Bavoryně 28.03.2023
03.03.2023 Usnesení z veřejného zasedání č. 5/2023 ze dne 23.02.2023 Stáhnout Obec Lochovice 03.04.2023
24.02.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v k.ú. Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
24.02.2023 ÚZSVM – nedostatečně identifikovaní vlastníci – informace Stáhnout ÚZSVM
25.01.2023 Výroční zpráva r. 2022 – inf. 106/1999 Stáhnout Obec Lochovice
16.01.2023 Prezidentské volby 2023 – opis výsledku hlasování 13.-.14.1.2023 Stáhnout Obec Lochovice
09.01.2023 Schválený rozpočet MH na rok 2023 Stáhnout Mikroregion Hořovicko
21.12.2022 OZV č. 4-2022, o stanovení koeficientu daně z nemovitosti Stáhnout Obec Lochovice
16.12.2022 OZV č. 3-2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout Obec Lochovice
16.12.2022 Schválený rozpočet 2023 Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2023
16.12.2022 Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021-2025 Stáhnout Obec Lochovice
07.12.2022 Rozpočet DSO na r. 2023 Stáhnout Město Hořovice
30.11.2022 Návrhu rozpočtového výhledu na r.2021-2025. Stáhnout Obec Lochovice
16.11.2022 Návrh rozpočtu DSO pro dopravní obslužnost na r. 2023 Stáhnout DSO Hořovicka
08.11.2022 Dražební vyhláška Stáhnout Exekutorský Úřad České Budějovice
03.11.2022 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lochovice č. 1. ze dne 26. 10. 2022 Stáhnout Obec Lochovice
03.11.2022 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Stáhnout Ministerstvo zemědělství
14.07.2022 Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka Stáhnout Mikroregion Hořovicko
17.06.2022 Závěrečný účet za rok 2021 Stáhnout Obec Lochovice
03.06.2022 Návrh Závěrečného účtu DSO Hořovicka Stáhnout Město Hořovice
31.05.2022 Závěrečný účet 2021 Stáhnout Obec Lochovice
14.05.2022 Oznámení o schváleném počtu členů zastupitelstva Stáhnout Obec Lochovice
13.04.2022 Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace k parkování vozidla Stáhnout Obec Lochovice
21.02.2022 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Stáhnout Obec Lochovice
21.02.2022 Úřad pro zast. státu – průvodní dopis Stáhnout úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun
07.01.2022 Schválený rozpočet MH na rok 2022 Stáhnout Mikroregion Hořovicko
22.12.2021 Rozpočet DSO 2022 Stáhnout Město Hořovice
22.12.2021 Střednědobý rozp.výhled DSO na r. 2023-2025 Stáhnout Město Hořovice
17.12.2021 Schválený rozpis rozpočtu roku 2022 Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 Schválený rozpočet 2022, včetně plnění za předcház.období Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 Výkaz FIN 2-12 za 10/2021 Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 Střednědobý rozpočtový výhled na 2020-2024 Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 OZV č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 OZV č. 3-2021 o stanovení systému odpadového hospodářství Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 Příloha č. 1 k OZV č. 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 OZV č. 4-2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2021 Příloha č. 1 k OZV č. 4-2021 Stáhnout Obec Lochovice
25.10.2021 Odpověď – poskytnutí inf.dle zák.č. 106199 Sb Stáhnout Obec Lochovice
23.09.2021 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Stáhnout Obec Lochovice
23.09.2021 Prokol o kontrole MV Stáhnout Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Praha
14.09.2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Stáhnout Ministerstvo zemědělství
26.08.2021 Agenda nedostatečně zapsaných osob – k.ú. Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
25.08.2021 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí Stáhnout Obec Lochovice
30.06.2021 Závěrečný účet Mikroregionu Hořovice Stáhnout Mikroregion Hořovicko
04.06.2021 Závěrečný účet 2020 Stáhnout Obec Lochovice
12.05.2021 Seznam nedostatečně zapsaných osob v KN Stáhnout úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun
18.12.2020 Záměr prodej obecních pozemků Stáhnout Obec Lochovice
18.12.2020 Rozpočet 2021 Stáhnout Obec Lochovice
12.12.2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 za 10/2020 Stáhnout Obec Lochovice
14.09.2020 Narízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Stáhnout Krajská hygienická stanice
21.08.2020 agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí – seznam pozemků Stáhnout Obec Lochovice
28.07.2020 Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany Stáhnout Středočeský kraj
01.06.2020 Stočné 2020 změna DPH Stáhnout Obec Lochovice
26.05.2020 Oznámení VV – Riško Ivan Stáhnout Obec Lochovice
10.03.2020 Mimořádné opatření Stáhnout Ministerstvo zdravotnictví ČR
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5-2019 o místním poplatku ze psů Stáhnout Obec Lochovice
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3-2019 o místním poplatku za komunální odpad Stáhnout Obec Lochovice
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 4-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Stáhnout Obec Lochovice
17.12.2019 Střednědobý výhled DSO Hořovice na r.2021-2023 Stáhnout Město Hořovice
20.11.2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicka na r. 2020 Stáhnout Město Hořovice
06.09.2019 Řád pro pohřebiště v obci Lochovice Obec Lochovice
26.08.2019 Odpověď na žádost – č.j. 11212019 Stáhnout Obec Lochovice
19.08.2019 Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
29.07.2019 Veřejná vyhláška – zákaz odběru vod 2019 Stáhnout Město Hořovice
08.07.2019 Obecně závazná vyhláška Obce Lochovice č 1/2019 o úhradě vodného ve dvousložkové formě Stáhnout Obec Lochovice
01.07.2019 Aukční vyhláška Stáhnout Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.05.2019 Závěrečný účet 2018 Stáhnout Obec Lochovice
24.04.2019 FÚ – veřejná vyhláška k placení daně z němovitosti Stáhnout Finanční úřad pro středočeský kraj
01.03.2019 Veřejnoprávní smlouva město Hořovice a obec Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
15.11.2018 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Stáhnout Obec Lochovice
12.06.2018 Oznámení – vyhlášení opuštěného vozidla Stáhnout Obec Lochovice
07.06.2018 Monitoring eroze zemědělské půdy Stáhnout Státní pozemkový úřad
01.06.2018 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Stáhnout Obec Lochovice
25.05.2018 Vyhlášení stavu ohrožení v obci Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
23.05.2018 Sdělení – funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Stáhnout Obec Lochovice
16.05.2018 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy při nedostatku vody Stáhnout Městský úřad Hořovice
22.09.2016 Oznámení o projednávání územního plánu Neumětely Stáhnout MĚSTSKÝ UŘAD HOŘOVICE