Povinné informace

1. Název

Obec Lochovice


2. Důvod a způsob založení

Obec Lochovice vznikla podle zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo
Státní správa
Ing Tomáš Komínek – starosta
Vladimír Chot – místostarosta
Věra Šebková – účetní
Viktor Šmejkal – předseda kontrolní komise
Michal Dvořák – předseda finančního komise
Hana Hříbalová – správce poplatků, pokladna


4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Lochovice
Lochovice 77
267 23 Lochovice
tel.: 311 537 706
e-mail: starosta@obec-lochovice.cz
e-mail: mistostarosta@obec-lochovice.cz
Internetové stránky: www.obec-lochovice.cz
Datová schránka – ID k7zbmxn


4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Lochovice, Lochovice 77, 267 23 Lochovice


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Lochovice, Lochovice 77, 267 23 Lochovice


4.3 Úřední hodiny

Starosta, místostarosta
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 19:00
Úterý – –
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek – –
Pátek – –

Pokladna
Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý – –
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek – –
Pátek – –


4.4. Telefonní čísla
Kancelář: 311 537 706
Účtárna: 311 537 752


4.5. Číslo faxu


4.6. Adresa internetové stránky:  obec-lochovice.cz
4.7. Adresa e-podatelny:  epodatelna@obec-lochovice.cz
4.8. Další elektronické adresy: ucetni@obec-lochovice.cz, sekretariat@obec-lochovice.cz


5. Bankovní spojení
běžný účet 124669478/0300 (Československá obchodní banka)

účet hospodářské činnosti:
241675412/0300 (Československá obchodní banka)

běžný účet
43-324 584 0247/0100 (Komerční banka, a.s. )

6. IČ 00233528
7. DIČ CZ00233528


8. Dokumenty Dokumenty ke stažení


8.1. Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů


8.2. Rozpočet Rozpočty


9. Žádosti o informace Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání


11. Opravné prostředky


12. Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu Lochovice:
Formuláře ke stažení


13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Lochovice.


14. Předpisy


14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy


14.2. Vydané právní předpisy
Obec Lochovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.


15. Úhrady za poskytování informací


15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací


15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy


16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14a, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou obcí Lochovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023


Odpovědi – povinné informace