Organizační struktura

Obecní úřad Lochovice

Starosta: Mgr. Jaroslav Křivánek
tel.: 311 537 706
mobil: 603 236 607
e-mail: starosta@obec-lochovice.cz

 

Místostarostka: Miroslava Hrubá
tel.:311 537 706
email.: mstarosta@obec-lochovice.cz

 

Správní úřad: Hana Hříbalová

Předseda kontrolní komise: Petr Kolařík, Dis.

Předseda finančního výboru:  Josef Ondráček

Pokladna: Hana Hříbalová

Účetní: Věra Šebková