Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY 2023

 

Poplatek za odvoz komunálního odpadu     750,- Kč / osoba/ nemovitost / rok
(občané obce, kteří k 31.12.2022  dosáhli věku 70 let mohou požádat o uplatnění slevy
ve výši 400,- Kč a to osobně při úhradě poplatku nebo písemně ( přes email
epodatelna@obec-lochovice.cz na OÚ Lochovice nejpozději do 31.3.2023,
podmínkou přiznání slevy je úhrada poplatku v řádném termínu tj. do 31.3.2023)

(- o slevu na poplatku si musí občan požádat, sleva není nárokována automaticky.O slevu lze
požádat také bez osobního kontaktu prostřednictvím písemné žádosti zaslané přes emailovou
podatelnu epodatelna@obec-lochovice.cz. Při písemné žádosti prostřednictvím epodatelny,
musí žádost obsahovat předmět žádosti, tj. oč žadatel žádá, jméno a příjmení žadatele, datum
narození, adresa trvalého bydliště žadatele v obci a datum žádosti)

VZOR žádosti o slevu na poplatku ke stažení

 
– po úhradě poplatku obdrží poplatník samolepící identifikační známku (120 l nádoba -=
1 známka, 240 l nádoba = 2 známky), kterou nalepí na svou nádobu, po datu splatnosti
poplatku od 1.4.2023 nebudou vyváženy neoznačené nádoby, za úhradu jednoho
poplatku lze obdržet pouze jednu identifikační známku

 

Poplatek za 1. psa                                           200,- Kč / rok
Poplatek za 2. psa a každého dalšího             300,- Kč / rok

Poplatky lze hradit osobně na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet
obce č. 124 669 478/ 0300, variabilní symbol číslo popisné.      SPLATNOST K 31.3.2023    
 

 

STOČNÉ
 
Cena za 1m3  – 65,78 Kč vč. 10 % DPH /vyúčtování dle skutečné spotřeby na základě vodoměru
Cena za paušální poplatek na osobu fyzicky žijící v nemovitosti 197,- Kč vč. DPH/ osoba/ měsíc při neměřeném zdroji vody
Platby stočného lze hradit hotově na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet
obce č. 241 675 412/0300, variabilní symbol při zálohách číslo popisné, vyúčtování číslo faktury.