ČEZ – plánovaná odstávka 18.10.2023

18.10.2023, 08:00 – 12:00 č. p. 90, 135, 162, 177, 187, 199, 208, 228, 236, 256, 269, 275, 277, 280, 286, 304, 305, 311, 314, 320, 321, 325, 326, 329, 330, 331, 346, 353, 357-368, 371, 372 kat. území Lochovice (kód 686468): parcelní č. 501/3, 658/1, 696/2, 1815/5

Zákaz pálení

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení podléhá sankci. Sledujte portál ČHMÚ.

Uzavírka místní komunikace – nábřeží Litavky

Od 11.4.2023  do  25.10.2023. Na základě informace od společnosti Povodí Vltavy, s. p. Plzeň vás informujeme o úplné uzavírce místní komunikace na nábřeží Litavky, která bude neprůjezdná z důvodu opravy opěrné zdi na nábřeží Litavky. Opěrná zeď se bohužel opět bortí a je nezbytná její celková rekonstrukce.