Lochovičtí senioři mají svůj klub

V neděli 2. února 2014 byl slavnostně otevřen Klub seniorů v obci Lochovice. Prostory bývalé klubovny hasičů se podařilo opravit, vymalovat a uzpůsobit na klub pro seniory. Velké poděkování patří OÚ Lochovice v čele se starostou p. Ivanem Komzákem, dále pak seniorům p. Mrtvému, p. Šampalíkovi, p. Šromovi a p. Fr. Císařovi za opravu a zrestaurování nábytku, a všem seniorům, kteří se podíleli na úklidu a dokončovacích pracích veškerých prostor. Senioři se zde budou scházet při besedách, oslavách a posezeních dvakrát týdně.

Za Klub seniorů Lochovice : Zdeňka Novotná

fotogalerie