Poplatky info

Poplatek za 1. psa 200,- Kč / rok
Poplatek za 2. psa a každého dalšího 300,- Kč / rok


Poplatek za vývoz SKO 750,- Kč / osoba / nemovitost / rok

Občané obce, kteří k 31.12.2023 dosáhli věku 70 let mohou požádat o uplatnění slevy
ve výši 400,- Kč více informací


číslo účtu: 124669478/0300
variabilní symbol: číslo popisné
splatnost:  31.3.2024


Uhraďte osobně na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet obce č. 124669478/0300, variabilní symbol číslo popisné. SPLATNOST K 31.3.2024.
více informací o poplatcích