Organizační struktura

Obecní úřad Lochovice

Starosta: Ing. Tomáš Komínek
tel.: 311 537 706
mobil: 604 526 624
e-mail: starosta@obec-lochovice.cz

 

Místostarosta: Vladimír Chot
tel.:311 537 706
mobil: 775 270 879
e-mail.: mistostarosta@obec-lochovice.cz

 

Správní úřad: Hana Hříbalová

Předseda kontrolní výboru: Viktor Šmejkal

Předseda finančního výboru: Michal Dvořák

Předseda kulturního výboru: Jakub Šabat

Pokladna: Hana Hříbalová

Účetní: Věra Šebková
Více informací: Výbory a komise