INFORMACE K CESTOVÍM DOKLADŮM PRO DĚTI

info
Více informací..

OZNÁMENÍ MUDr. Zdeňka Šmejkalová

info
Zubní lékařka paní MUDr. Zdeňka Šmejkalová oznamuje, že z technických a zdravotních důvodů ukončuje provoz zubní ordinace v Lochovicích.
V září 2016 přijde nová zubní lékařka, která převezme všechny pacienty. Zubní lékařka prosí své pacienty, aby v nutných případech využívali pohotovostních služeb podle rozpisů. V Lochovicích 11.5.2016

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI ULOŽENÍ BIOODPADU V AREÁLU POD LESEM

OZNÁMENÍ – SKLÁDKA BIOODPADUinfo
Areál bude otevřen každou druhou neděli v době od 9:00 do 11:00
Více informací..

LOCHOVICKÉ LISTY LEDEN 2016

Zpravodaj obce Lochovice

Lochovické listy č.1 leden 2016

 

VAK BEROUN – OZNÁMENÍ O CENĚ VODY OD 1.1.2016

info

Více informací…

 

MÍSTNÍ POPLATKY 2016

info

Více informací…

INFORMACE O ŘÍZENÍ OBCE

infoNa zasedání Zastupitelstva obce dne 21.12.2015 byla schválena rezignace pana Josefa Rotta na mandát zastupitele obce a funkci starosty obce.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva byl pověřen řízením obce dosavadní místostarosta Mgr.Jaroslav Křivánek, který do doby zvolení nového starosty bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný místostarosta, pověřený řízením obce.

Rozpočet obce pro rok 2016

info

Více informací…

OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO

info

 

Více informací…

 

CETIN

cetin-logo

Více informací…

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci  nadzemních nebo podzemních sítí“