Zápis do MŠ Lochovice

Základní škola a Mateřská škola Lochovice. Příjem žádostí o přijetí dítěte do MŠ bude probíhat dne 7. května 2024 od 9,00-12,00 a od 13,00-16,00 hodin

Upozornění na výměnu kontejnerů v dubnu 2024

Upozorňujeme občany, že z důvodu změny svozové firmy v naší obci, dojde v průběhu měsíce dubna k postupné výměně kontejnerů na tříděný odpad. Pokud na stanovišti nebude dostupný některý kontejner, použijte prosím nádobu na jiném místě. Jedná se pouze o dočasný stav. Papíry a plasty můžete také odevzdat na sběrném místě „V louce“. Děkujeme vám […]

MILOSTIVÉ LÉTO 3

VYŘEŠTE SI DLUHY NA DANÍCH ČI SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ. Pokud uhradíte svůj původní dluh, stát Vám odpustí naběhlé penále, sankce, úroky, případně exekuční náklady.