Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY 2024

 

POPLATKY ZA VÝVOZ ODPADU

Poplatek za vývoz SKO 750,- Kč /osoba/ nemovitost/ rok

(občané obce, kteří k 31.12.2023 dosáhli věku 70 let mohou požádat o uplatnění slevy
ve výši 400,- Kč a to osobně při úhradě poplatku nebo písemně ( přes email
epodatelna@obec-lochovice.cz na OÚ Lochovice nejpozději do 31.3.2024,
podmínkou přiznání slevy je úhrada poplatku v řádném termínu tj. do 31.3.2024)

(- o slevu na poplatku si musí občan požádat, sleva není nárokována automaticky.O slevu lze požádat také bez osobního kontaktu prostřednictvím písemné žádosti zaslané přes emailovou podatelnu epodatelna@obec-lochovice.cz. Při písemné žádosti prostřednictvím epodatelny, musí žádost obsahovat předmět žádosti, tj. oč žadatel žádá, jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresa trvalého bydliště žadatele v obci a datum žádosti)

– v roce 2024 nebudou nádoby na vývoz /popelnice/ označovány samolepící identifikační známkou, v průběhu roku dojde k označení nádob čipy

VZOR žádosti o slevu na poplatku ke stažení

 

POPLATEK ZA PSA

Poplatek za 1. psa                                           200,- Kč / rok
Poplatek za 2. psa a každého dalšího             300,- Kč / rok

Poplatky za popelnice a psy lze hradit osobně na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet obce č. 124 669 478/0300, variabilní symbol číslo popisné. SPLATNOST K 31.3.2024.

 

 

STOČNÉ
 
Cena za 1m3 – 68,98 Kč vč. DPH /vyúčtování dle skutečné spotřeby na základě vodoměru
Cena za paušální poplatek na osobu fyzicky žijící v nemovitosti
207,- Kč vč. DPH/ osoba/ měsíc/ při neměřeném zdroji vody
Platby stočného lze hradit hotově na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet
obce č. 241 675 412/0300, variabilní symbol při zálohách číslo popisné, vyúčtování číslo faktury.