Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY

Svoz komunálního odpadu 2018
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet 124669478/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Poplatek na osobu za kalendářní rok je ve výši 580,- Kč
Poplatek za trvale neobydlenou nemovitost za kalendářní rok je ve výši 580,- Kč
Splatnost místního poplatku je do 31.5.2018

Popatek ze psů
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet 124669478/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Jeden pes 200,- Kč za rok, a každý další pes 300,- Kč za rok,
Splatnost místního poplatku je do do 31.5.2018

Stočné
47,14 Kč za 1m3 stočného
Paušální poplatek 141,- Kč na osobu a měsíc
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet.
Číslo účtu: 241675412/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.