Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY 2021

Svoz komunálního odpadu

Poplatek za odvoz komunálního odpadu     580,- Kč / osoba/ nemovitost / rok
(občané obce, kteří k 31.12.2020  dosáhli věku 70 let mohou požádat o uplatnění slevy
ve výši 500,- Kč a to osobně při úhradě poplatku nebo písemně ( přes email
epodatelna@obec-lochovice.cz na OÚ Lochovice nejpozději do 31.5.2021,
podmínkou přiznání slevy je úhrada poplatku v řádném termínu tj. do 31.5.2021)

Popatek ze psů

Poplatek za 1. psa                                           200,- Kč / rok
Poplatek za 2. psa a každého dalšího         300,- Kč / rok

Poplatky lze hradit osobně na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet
obce č. 124 669 478/0300, variabilní symbol číslo popisné.      SPLATNOST K 31.5.2021   

Stočné

Cena za 1m3  – 56,76 Kč vč. 10 % DPH /vyúčtování dle skutečné spotřeby na základě vodoměru
Cena za paušální poplatek na osobu fyzicky žijící v nemovitosti 170,- Kč vč. DPH/ osoba/ měsíc při neměřeném zdroji vody
Platby stočného lze hradit hotově na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet
obce č. 241 675 412/0300, variabilní symbol při zálohách číslo popisné, vyúčtování číslo faktury.

Ke stažení: Žádost o slevu na poplatku za komunální odpad pro rok 2021 (PDF)