Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY 2019

Svoz komunálního odpadu
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet 124669478/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Poplatek na osobu za kalendářní rok je ve výši 580,- Kč
Poplatek za trvale neobydlenou nemovitost za kalendářní rok je ve výši 580,- Kč
(osoby které k 31.12.2018 dosáhly věku 70 let mohou uplatnit slevu ve výši 500,- Kč a to osobně při úhradě poplatku na OÚ Lochovice)
Splatnost místního poplatku je do 31.5.2019

Popatek ze psů
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet 124669478/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
Jeden pes 200,- Kč za rok, a každý další pes 300,- Kč za rok,
Splatnost místního poplatku je do do 31.5.2019

Stočné
50,74 Kč vč. DPH za 1m3 stočného
Paušální poplatek 152,- Kč vč. DPH na osobu a měsíc
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet.
Číslo účtu: 241675412/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo číslo faktury.