Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY 2020

Svoz komunálního odpadu
Poplatek za odvoz komunálního odpadu 580,- Kč / osoba/ nemovitost / rok
(občané obce, kteří k 31.12.2019 dosáhli věku 70 let mohou požádat o
uplatnění slevy ve výši 500,- Kč a to osobně při úhradě poplatku na
OÚ Lochovice nejpozději do 31.5.2020, podmínkou přiznání slevy je
úhrada poplatku v řádném termínu tj. do 31.5.2020)
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet 124669478/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Popatek ze psů
Platba je možná hotovostně na pokladně OÚ Lochovice v úředních hodinách nebo převodem na účet 124669478/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Jeden pes 200,- Kč za rok, a každý další pes 300,- Kč za rok.

Splatnost místního poplatku je do do 31.5.2020

Stočné
Cena za 1m3 – 54,61 Kč vč. 15 % DPH /vyúčtování dle skutečné spotřeby
Cena za paušální poplatek na osobu fyzicky žijící v nemovitosti 164,- Kč vč. DPH/ osoba/ měsíc při neměřeném zdroji vody
Platby stočného lze hradit hotově na pokladně OÚ Lochovice nebo bankou na účet
obce č. 241 675 412/0300, variabilní symbol číslo popisné , u vyúčtování stočného číslo faktury.