Uzavírka místní komunikace – nábřeží Litavky

Od 11.4.2023  do  25.10.2023.

Na základě informace od společnosti Povodí Vltavy, s. p. Plzeň vás informujeme o úplné uzavírce místní
komunikace na nábřeží Litavky, která bude neprůjezdná z důvodu opravy opěrné zdi na nábřeží Litavky.
Opěrná zeď se bohužel opět bortí a je nezbytná její celková rekonstrukce.

Dopis nábřeží - uzavření cesty

ke stažení