POPLATKY V ROCE 2015

info

MÍSTNÍ POPLATKY:

Více informací

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
VE VÝŠI 580 Kč / rok / osoba nebo nemovitost
POPLATEK ZA 1. PSA 200 Kč / rok
POPLATEK ZA 2. PSA 300 Kč / rok
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A POPLATKY ZA PSA OD 1.1.2015 DO 30.6.2015
Poplatky lze hradit na pokladně OÚ Lochovice v hotovosti nebo převodem na účet obce č.ú. 124 669 478/0300, variabilní symbol číslo popisné

POPLATKY ZA STOČNÉ
STOČNÉ – CENA ZA 1 m3 – 37 Kč vč. DPH
STOČNÉ – PAUŠÁLNÍ POPLATEK 111 Kč / osoba / měsíc vč. DPH
Stočné lze hradit na pokladně OÚ Lochovice v hotovosti nebo převodem na účet obce č.ú. 241 675 412/0300, variabilní symbol číslo popisné

Leták ke stažení