VV- opatření veřejné povahy

Návrh opatření obecné povahy Ochraná pásma leteckých staveb B1 Ochraná pásma leteckých staveb B2 Ochraná pásma leteckých staveb B3 Ochraná pásma leteckých staveb B4