Informace pro spolky v obcích

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit. Více informací..  

VV- opatření veřejné povahy

Návrh opatření obecné povahy Ochraná pásma leteckých staveb B1 Ochraná pásma leteckých staveb B2 Ochraná pásma leteckých staveb B3 Ochraná pásma leteckých staveb B4