Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Stažení Vystavovatel Datum sejmutí
25.05.2018 Vyhlášení stavu ohrožení v obci Lochovice Stáhnout Obec Lochovice
23.05.2018 Sdělení – funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Stáhnout Obec Lochovice
22.05.2018 Návrh závěrečného účtu DSO 2017.pdf Stáhnout Město Hořovice 08.06.2018
22.05.2018 Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko za rok 2017 Stáhnout Město Hořovice 07.06.2018
16.05.2018 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy při nedostatku vody Stáhnout Městský úřad Hořovice
16.05.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou o uložení zásilky Stáhnout Obec Lochovice 31.05.2018
15.05.2018 Dražební vyhláška – prodej podílu nemovitosti Lochovice Stáhnout Obec Lochovice 14.06.2018
15.05.2018 Dražební vyhláška – prodej podílu pozemků v k.ú. Lochovice a Lhotka Stáhnout Obec Lochovice 14.06.2018
14.05.2018 Rozpočet Mikroregionu Hořovicko na r. 2018 Stáhnout Město Hořovice 14.06.2018
14.05.2018 Závěrečný účet 2017 Stáhnout Obec Lochovice
02.05.2018 Nabídka pozemků v pronájmu – k.ú. Lochovice Stáhnout Státní pozemkový úřad 02.06.2018
27.04.2018 Vyúčtování stočného za r.2017 Lochovice Stáhnout Obec Lochovice 28.05.2018
27.04.2018 Vyúčtování stočného za r.2017 Lhotka Stáhnout Obec Lochovice 28.05.2018
25.04.2018 Veřejná vyhláška – FÚ daň z nemovitých věcí Stáhnout Finanční úřad pro St. kraj 28.05.2018
23.04.2018 Výzva pro nájemce neplacených hrobových míst Stáhnout Obec Lochovice 31.12.2018
02.03.2018 Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 Stáhnout Obec Lochovice
04.12.2017 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicka 2018 Stáhnout Město Hořovice
28.04.2017 Závěrečný účet 2016 Stáhnout Obec Lochovice
14.12.2016 Schválený rozpočet roku 2017 Stáhnout Obec Lochovice
22.09.2016 Oznámení o projednávání územního plánu Neumětely Stáhnout MĚSTSKÝ UŘAD HOŘOVICE