SMS infokanál

Vážení spoluobčané,

pro zlepšení vaší informovanosti obec Lochovice  zavedla systém SMS informování obyvatel.

Vzhledem k tomu, že většina SMS zpráv se týká nejrůznějších havárií a ty se týkají konkrétních lokalit (ulice, domy), přichází obec ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., se zefektivněním systému SMS, a to v podobě SMS InfoKanálu, obecního rozhlasu do kapsy.

Služba SMS InfoKanál je propojena s databází adres, což znamená, že SMS nyní mohou být cíleny až
na jednotlivé ulice či čísla popisná.

Pro vás to znamená zaslat registrační SMS, viz níže, čímž nejen pomůžete k zefektivnění zasílaných SMS, obec také získá databázi občanů, kterou může snadno využít v případě potřeby rychle informovat co největší počet obyvatel.

Chcete dostávat včasné informace:

  • o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
  • o plánovaných přerušeních dodávky elektrické energie, popř. plynu?
  • o termínech mimořádných svozů odpadu?
  • o termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
  • o konání kulturních a společenských akcí organizovaných obcí?
  • o termínech konání očkování domácích zvířat?
  • o mimořádných změnách v provozní době obecního úřadu, lékaře apod.?
  • a další užitečné informace spojené se životem ve vaší obci?

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora.

Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec a společnost Vodovody
a kanalizace Beroun a. s.

Ze systému jsou vyloučena komerční sdělení, nebudete zahlceni nežádoucí reklamou a inzercí!

Příklady SMS zpráv:

Zprávy z obecního úřadu:

IK LOCHOVICE Oznamujeme občanům, že ve středu 15. dubna 2011 od 8. 00 do 10.00 hodin

NEPOTEČE V CELÉ OBCI VODA z důvodu opravy vodovodu.

IK LOCHOVICE Vzhledem ke  klimatickým podmínkám není obec schopna zajistit dokonalou údržbu místních komunikací. Tato informace platí do odvolání!!!

(IK = InfoKanál)

Výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu:

IK LOCHOVICE CHMU IVNJ_2010/27 VYSOKÝ Velmi silné bouřky pro okres BE od 5.4.2011 15:30 do 5.7.2010 18:30 do 1700 m.n.m

(IVNJ = informace o výskytu nebezpečného jevu)

IK LOCHOVICE CHMU PVI_2010/38 VYSOKÝ Velmi silné bouřky pro kraj Středočeský od 12.4.2011 13:00 do 13.6.2010 3:00 do 1700 m.n.m

(PVI – předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí)

Jak se zaregistrovat?

Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jednu textovou SMS zprávu z vašeho mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotová. Využít můžete také registraci pomocí webového formuláře na stránkách obcewww.obec-lochovice.cz

Registrace zasláním SMS – tvar registrační zprávy je:

REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKOCVARYmezeraCISLOPOPISNE REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLOCHOVICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNETOLICEmezeraCISLOPOPISNE REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraOBORAmezeraCISLOPOPISNE

Poznámka:

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Registrační SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu obce Lochovice: 311 537 706

(Pozor! Nejde o chybu! Toto číslo je záměrně shodné s číslem Obecního úřadu Lochovice!)

SMS zprávy, které budou rozeslány ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. budou doručeny do vašeho
mobilního telefonu z čísla +420 800 100 663.

Jak se odregistrovat?

Zrušení odběru SMS zpráv bude provedeno zasláním jedné SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ

na číslo služby SMS InfoKanálu obce Lochovice: 311 537 706

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku  v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 311 537 706 nebo zašlete e-mail s žádostí   o registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.

Další informace:

Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL s.r.o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na náš obecní úřad. Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.czwww.obec-lochovice.cz