Výbory a komise

Zastupitelstvo

Mgr. Jaroslav Křivánek – starosta
Miroslava Hrubá – místostrarostka
Josef Ondráček
Roman Ernest
Ing. Václav Červenka
Milan Novotný
Petr Kolařík Dis.
Tomáš Komínek
Vladimír Chot
Klára Pazderová
Jakub Šabat

 

Finanční výbor

Josef Ondráček

 

Kontrolní výbor

Petr Kolařík Dis.
error: Kopírování zakázáno.