Literatura

Jeden z našich rodáků, František Sládek, je vášnivý spisovatel, a tak díky němu vzniklo v našem městečku několik knih s náměty hlavně z okolí Lochovic.

Lochovice

Autor: František Sládek
Rok vydání: 1998
Vybíráme z obsahu:

 • Pověst o založení Lochovic
 • Od hradiště k městečku
 • Povýšení Lochovic na městečko. Udělení znaku a tržního práva.
 • Panství Lochovice ve třicetileté válce
 • Nejstarší obraz lochovického zámku a okolí
 • Kostel sv. Ondřeje
 • O staré zvonici a nové kostelní věži
 • Osudy lochovických zvonů
 • Slovanské pohřebiště z 11. století
 • Hřbitov kolem kostela a nynější hřbitov
 • Šibenec
 • Přádelna
 • Lochovická papírna
 • O židovské škole v Lochovicích
 • Zprávy o velkých požárech
 • Veliká povodeň v roce 1848
 • Zapomenuté lázně

Povídky podbrdského městečka a pranostiky

Autor: František Sládek
Rok vydání: 2003
Anotace obsahu:
Kniha vychází z dějin městečka Lochovice, které patří k nejstarším sídlištím na středním Podbrdsku. První část knihy obsahuje několik povíde k seřazených podle doby, kdy se udály nebo kterou zachycují. Druhá část zachycuje přes 190 lidových pranostik a řadu pranostik místních. Obrazovou přílohu tvoří snímky míst vážících se k jednotlivým povídkám.

Z kraje Horymírova

Autor: František Sládek
Rok vydání: 1999
Vybíráme z obsahu:

 • Z nejstarších dob
 • Pověst o Horymírovi
 • Od doby vlády knížete Břetislava
 • Pověst o založení Lochovic
 • Z historie Lochovic
 • Soupis privilegií
 • Panství Lochovic v 17. století
 • Po třicetileté válce
 • Záznamy o dávných požárech
 • Koželužská a ševcovská fabrika a flusárna
 • O škole v Lochovicích
 • Mařákova umělecká škola v Lochovicích
 • Z historie Libomyšle
 • O škole v Libomyšli
 • Tajemství Hrádku
 • Z historie Neumětel
 • O škole v Neumětelých
 • Stará dřevěná zvonice
 • Pomník na vrchu Košíku
 • Z historie Lhotky u Lochovic

Z kronik a pamětí kraje Horymírova

Autor: František Sládek
Rok vydání: 1999
Anotace obsahu:
Obsahem knihy je vyprávění o části území středních Brd, nazývaného podle bájného hrdiny Horymíra – Krajem Horymírovým. V jednotlivých článcích knihy čtenář nalezne různé historické a zajímavé události z Lochovic, Libomyšle, Neumětel a Lhotky a jejich nejbližšího okolí. V závěru jsou připojeny vybrané statistické údaje a bohatá obrazová příloha.

Ze sbírky pověstí a pohádek

Autor: František Sládek
Vybíráme z obsahu:

 • ZE STARÝCH POVĚSTÍ ČESKÝCH
  • O Praotci Čechovi
  • O Krokovi
  • O Horymírovi
  • O Janu Žižkovi
  • Blaničtí rytíři
 • POVĚSTI Z PODBRDSKA
  • Beroun
  • O Klepáčovi
  • O domu „U tří korun“
  • Liteň
  • O původu erbu rodu Buziců
  • O liteňském pánu
  • O zastřeleném myliveckém mládenci v oboře
  • Pověsti z Hořovic

error: Kopírování zakázáno.